Darbų ir gaisrinės saugos mokymai

Visose įmonėse, įstaigose ar organizacijose yra privalomi darbų ir gaisrinės saugos mokymai. Pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintas Bendrąsias priešgaisrinės saugos taisykles mokymas privalomas visiems darbuotojams kas trys metai. Atskiru įsakymu patvirtinti minimalūs reikalavimai priešgaisrinės saugos mokymo programoms. Nuo 2012 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo įstatymo pakeitimas, kuriuo numatoma jog mokymų trukmė trumpėja nuo prieš tai buvusių 8 valandų iki 3 valandų. Mokymus organizuoja objekto vadovas. Jis turi parengti mokymo programą, kurioje numatoma mokymų tvarka ir trukmė, žinių tikrinimo tvarka. Po mokymų darbuotojai turi išlaikyti įskaitą, patys mokymai įforminami protokolu. Minimaliuose priešgaisrinės saugos mokymo programos reikalavimuose nurodyta, kokios temos turi būti dėstomos mokymu metu. Pagrindinėms gaisrų priežastims bei medžiagų degumui turi būti skiriama ne mažiau pusę valandos. Viena valanda skiriama pagrindiniams teisės aktams reglamentuojantiems priešgaisrinę saugą objektuose ir atskiruose darbo baruose. Šioje dalyje skiriamas dėmesys teritorijos priežiūrai, statiniams, elektros įrengimui, šildymui ir vėdinimui, technologiniams procesams, pavojingų medžiagų transportavimui, medžiagų sandėliavimui, statybos darbams, ugnies darbams. Pusę valandos turi būti skiriama gaisrinei įrangai ir jos naudojimo ypatumams, t.y. : stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemos, statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos, dūmų ir šilumos kontrolės sistemos, pirminės gaisro gesinimo priemonės. 45 minutės skiriamos darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui, nagrinėjimui, jei reikalinga pagal ūkio subjekto veiklą bei darbuotojų skaičių, parengiamas darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui, planas, skiriami atsakingi asmenys. Sudaroma priešgaisrinė techninė komisija, išrenkamas jos pirmininkas. 15 minučių numatoma skirti valstybės tarnautojų ir darbuotojų teisėms ir pareigoms priešgaisrinės saugos srityje, bei atsakomybę už priešgaisrinės saugos reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus. Po mokymų rekomenduojama atlikti pratybas, kurioms būtų skirta valanda laiko. Mokymo temas galima papildyti kitomis, aktualiomis konkrečiam objektui ar darbo specifikai temomis. Nuo 2015 m. kovo 18 d. įstatyme numatyta, kad priešgaisrinės saugos mokymai ir žinių tikrinimas gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu.

Įrašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *